Adresa:

Beogradski put 210, 11400 Mladenovac

Telefon:

063 697 400

kontakt@walter.rs